ราคา Matic
ราคาแบบสดของ Matic ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ดูสถิติมูลค่า มูลค่าตลาด และจำนวนเหรียญ
Polygon (MATIC)

Polygon เป็นแพลตฟอร์ม Layer 2 ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 2017 เพื่อแก้ปัญหาการขยายตัวของเครือข่าย Ethereum โดย Polygon สามารถสร้างเหรียญใหม่ๆ โดยใช้การยืนยันที่มาจากการเสี่ยงของผู้ใช้ (proof-of-stake) ซึ่งต้องการให้ผู้ใช้เก็บ Token เพื่อเพิ่มสิทธิ์ในการทำเหมือง โดย MATIC เป็นเหรียญ ERC-20 พื้นเมืองของ Polygon ในเดือนเมษายน 2022 ปริมาณการหมุนเวียนของ MATIC คือ 7.7 ล้าน และปริมาณสูงสุดที่คงที่ของ Token คือ 100 ล้านหน่วย