ราคา Dash
ราคาแบบสดของ Dash ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ดูสถิติมูลค่า มูลค่าตลาด และจำนวนเหรียญ
Dash

เหรียญ USD เป็น Stablecoin ที่มีพื้นฐานจาก Ethereum ถูกสร้างขึ้นโดยคอนสอร์เชียม Centre ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยบริษัท Circle และ Coinbase ในปี 2018 USDC มีการผูกพันกับดอลลาร์สหรัฐในอัตรา 1:1 และมีจำนวนเงินในระบบไม่จำกัด วัตถุประสงค์ของ USDC คือการนำเงินดอลลาร์สหรัฐเข้าสู่ระบบบล็อกเชน หน่วย USDC แต่ละหน่วยมีการสำรองด้วยเงินสดดอลลาร์และพันธบัตรของสหรัฐ ในเดือนเมษายน 2022 ปริมาณเงินสกุล USD Coin ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดประมาณ 51.34 ล้าน