ราคา Binance USD (BUSD)
ราคาแบบสดของ Binance USD (BUSD) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ดูสถิติมูลค่า มูลค่าตลาด และจำนวนเหรียญ
Binance USD (BUSD)

Binance USD เป็น stablecoin ที่มีสินทรัพย์เป็นหลัก มีความสัมพันธ์ 1:1 กับดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินนี้ถูกออกโดย Binance ร่วมกับ Paxos เพื่อให้แน่ใจในความเสถียรของมูลค่า Paxos จะถือสำรองดอลลาร์สหรัฐเท่ากับปริมาณการหมุนเวียนของ BUSD วัตถุประสงค์ของ BUSD คือการผสมผสานความเสถียรของสกุลเงินเฟียตเช่นดอลลาร์สหรัฐกับประโยชน์ของเทคโนโลยีบล็อกเชน